Vegall>O společnosti>Právní ujednání

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.vegall.cz
Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje Petr Galle - VEGALL (dále jen P. Galle).

Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a P. Galle si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání mne proto, prosím, kontaktujte.

Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím P. Galleho či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv P. Galleho resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen.

Odpovědnost

P. Galle upozorňuje, že informace na těchto webových Stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. P. Galle může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. P. Galle nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. P. Galle neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejich webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách P. Galleho nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od P. Galleho v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Úvod.

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím